UČÍME (SA) SLOVENČINU
ako cudzí jazyk

Prečo je platforma
UČÍME (SA) SLOVENČINU praktická?

  • Je to perfektné riešenie pre samoštúdium pomocou elektronických zariadení.
  • Audiovizuálny materiál je krátky (v rozsahu max. 3 – 5 min.).
  • Ku každému videu sú k dispozícii krátke cvičenia so spätnou väzbou.
  • Môžete si precvičiť nielen počúvanie s porozumením, ale aj gramatiku alebo lexiku.
  • Každý týždeň sú k dispozícii nové učebné materiály pre učiacich sa.
  • Pre vyučujúcich sú voľne dostupné didaktické materiály formou pracovných listov.
  • Texty sú pre jazykové úrovne A1/A2, B1/B2, C1/C2 (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky).
  • Učebné materiály je možné vyberať si podľa preferovanej oblasti záujmu, resp. tematických okruhov.

Čím sa odlišuje UČÍME (SA) SLOVENČINU od iných platforiem?

Tento portál sa od iných učebných platforiem odlišuje najmä tým, že ponúka prácu s autentickými textami. A to nielen učiacim sa, ale aj vyučujúcim.

Ako iste viete, pri učení sa cudzieho jazyka je veľmi dôležité v prvom rade počúvať. Ide najmä o počúvanie autentického jazyka. Stupeň porozumenia autentickej slovenčiny si môžete po pozretí videa overiť pomocou úloh, ktoré za ním nasledujú. K dispozícii je aj transkripcia audiovizuálneho textu.

Komu je
UČÍME (SA) SLOVENČINU určená?

Má 2 užívateľské rozhrania. Je určená tým, ktorí …

  • sa učia slovenčinu ako cudzí jazyk – študentom a študentkám,
  • vyučujú slovenčinu ako cudzí jazyk – lektorom a lektorkám.
Scroll to Top