Nebolo byť skvelé mať po ruke množstvo kreatívnych pracovných listov pre všetky jazykové úrovne (A1 - B2), ktoré by ste využili nielen pri príležitosti MDŽ a Dňa matiek? V tomto balíčku ich máte k dispozícii ihneď.

17,00

Balíček obsahuje 19 podnetných aktivít a 14 lexikálnych kariet, ktoré využijete nielen počas sviatkov ako Medzinárodný deň žien alebo Deň matiek, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému žena, jej význam a postavenie v spoločnosti i v rodine, rodové stereotypy a medziľudské vzťahy.

5/5

Veľmi rada pracujem s didaktickými materiálmi, ktoré vypracuje Lenka. Ich použitím spestrujem svoj vyučovací proces, t.j. okrem učebnice použijem aj iné materiály. Aktivity k MDŽ sa študentom páčili, pretože sme sa rozprávali ako v každej krajine oslavujú tento sviatok. Pomocou lexikálnych kariet sme si zopakovali gramatiku. Ja som využila aj videoankety, pretože text bol trochu ťažší, tak som si pomohla tak, že som to dala aj do textovej podoby t.z. že sme aj počúvali a potom čítali text. Rozprávali sme sa aj o zaujímavých ženách na Slovensku, známe boli pani prezidentka a naša lyžiarka Petra Vlhová. Na hodine sme aj diskutovali o stereotypoch a využila som aj materiál “Za alebo proti”. Veľmi sa teším lebo študenti sa dozvedeli zaujímavé informácie o ženách nielen na Slovensku, ale aj v iných krajinách. Na záver chcem Lenke poďakovať, že pripravuje také skvelé didaktické materiály a už som zvedavá a teším sa na nové témy a nové aktivity.

Gabriela Mitrova

Gabriela Mitrová

Lektorka slovenčiny pre cudzincov

5/5

Veľmi som sa tešila na tieto aktivity a na pracovné listy. S mojimi žiakmi sme spravili počúvanie s porozumením (videoankety), históriu MDŽ a výroky slávnych žien. Pracovné listy sa im veľmi páčili, krásne pracovali s internetom a medzi sebou vo dvojici. Podľa nich to boli veľmi zaujímavé a kreatívne úlohy (hlavne to počúvanie a tie výroky žien – kde museli naozaj hľadať a čítať informácie na internete).
Za mňa to bola krásna, fantastická práca 🙂 Pani Lenke patrí obrovská vďaka za tieto pracovné listy a úlohy. Je pre mňa veľkou inšpiráciou, hlavne čo sa týka tých autentických materiálov na počúvanie (sama som už spravila také pracovné listy na počúvanie s porozumením). Veľmi sa teším a som rada, že videá a pracovné listy sú vždy k nejakej aktuálnej téme a sviatku (Vianoce, Valentín, MDŽ, atď). V mene mojich žiakov Vám ešte raz ďakujem, že nám takto pomáhate učiť sa slovenčinu a urobiť slovenčinu atraktívnejšou pre žiakov s VJM. Čakáme ďalšie aktivity!

Izabela

Izabela Pfliegelová

Učiteľka slovenčiny na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Aktivity sú určené pre:

všetky jazykové úrovne učiacich sa,

✅  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),

✅  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,

✅  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,

✅  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,

✅  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.

V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

V balíčku nájdete
15 pracovných listov + 4 bonusové aktivity:

Zahrievacie aktivity:

1. Kto je to?
2. Pri príležitosti …
3. Minikomiks

Slovná zásoba:

4. Lexikón ženy a matky (1) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1
5. Lexikón ženy a matky (2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

6. Videoanketa (1) – Ako oslavujú Slováci Medzinárodný deň žien?
7. Videoanketa (2) – Prečo je dôležité oslavovať MDŽ a Deň matiek?

Ústny jazykový prejav:

8. Čo vieme o … (1, 2)
9. Citáty slávnych žien
10. “Prvé” slovenské ženy + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 3
11. Ach, tie stereotypy … + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 4
12. Za alebo proti?

Písomný jazykový prejav:

13. Keby som bol/a … (1, 2)
14. Žena môjho života
15. Inšpiratívna žena

5/5

Po veľmi zaujímavom balíčku aktivít k Veľkej noci som si objednala nový didaktický materiál ku Dňu matiek. Aktivity boli opäť veľmi nápadité a zaujímavé, ktoré na záver vyústili do podnetnej konverzácie a diskusie. Študenti si zážitkovou formou oprášili svoje všeobecné vedomosti o slávnych ženách a naučili sa nové lexikálne a gramatické konštrukcie. Tento balíček aktivít určite využijem aj pri iných príležitostiach, pri ktorých budeme hovoriť napríklad o stereotypoch alebo o medziľudských vzťahoch. Ďakujem za inšpiratívny materiál . Určite si nenechám ujsť budúce aktivity a didaktické materiály.

Miriam Pavlovicova

Miriam Pavlovičová

Lektorka slovenského jazyka, INALCO v Paríži a víkendová škola Margarétka v Paríži

5/5

Ani tento balíček nesklamal! Mať k dispozícii toľko rôznorodých materiálov je jednoducho povedané na nezaplatenie. Študenti veľmi ocenili slovenské frazeologizmy a príslovia, porovnávali ich so svojimi a veľmi sa na tom bavili. Zaujali ich aj citáty slávnych žien, stereotypy a časť Prvé slovenské ženy, ktorá ponúka aj oboznámenie sa so slovenskými kultúrnymi reáliami. A na spestrenie atmosféry sme si všetci poctivo vyfarbili mandaly :).
Ďakujeme a pozdravujeme z Ríma.

zuzana nemcikova

Zuzana Nemčíková

Lektorka slovenského jazyka a kultúry na rímskej univerzite Sapienza

Scroll to Top