didaktický materiál

Letné aktivity B1-B2

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Koniec akademického či školského roka sa pomaly blíži a vás čakajú lekcie slovenčiny s letnou tematikou. Avšak aj vám už v tomto období dochádzajú sily a najmä kreativita? Potrebujete inšpiráciu vo forme podnetných aktivít, ktoré by ste využili v rozsahu dvoch štandardných vyučovacích hodín? Alebo by ste chceli na vyučovaní pracovať s autentickými textami a neviete ako na to? Tak práve pre vás je balíček letných aktivít, ktoré stačí otvoriť alebo vytlačiť a pútavá lekcia slovenčiny je hotová.
Balíček obsahuje 6 pracovných listov s tematikou leta a letného osvieženia.
Aktivity sú určené pre:
»  mierne a stredne pokročilých (jazyková úroveň B1 – B2 podľa SERR),
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  lekciu v rozsahu 90 min. alebo dve štandardné lekcie v rozsahu 2 x 45 min.,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.
V balíčku nájdete podnetné aktivity na rozvoj všetkých jazykových zručností a komunikatívnych kompetencií. Ku každej z nich máte jasné metodické pokyny, ako postupovať. Navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z mojej lektorskej praxe, ako možno aktivity modifikovať alebo s nimi ďalej na vyučovaní pracovať. Samozrejme, k jednotlivým aktivitám môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacia aktivita:

1. Päť zmyslov leta

Čítanie s porozumením:

2. Ako vznikol nanuk (autentický text)

Gramatika:

3. Ako si vyrobiť zmrzlinu (autentický text)

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

4. Plte na Dunajci (autentické video)
5. Transkripcia (Plte na Dunajci)

Ústny jazykový prejav:

6. Za alebo proti

Písomný jazykový prejav:

7. Letný zoznam prianí

 

Veľkonočný balíček podnetných aktivít

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Chceli by ste mať postarané o veľkonočné lekcie, aby ste sa vo voľnom čase mohli venovať prípravám na Veľkú noc vo svojej domácnosti? Nebolo by skvelé mať k dispozícii množstvo podnetných aktivít, ktoré by ste využili nielen počas jednej vyučovacej hodiny, ale aj na viacerých lekciách? A to všetko ideálne za zlomok času.
Balíček obsahuje 13 podnetných aktivít a 18 lexikálnych kariet s tematikou Veľkej noci.
Aktivity sú určené pre:
»  všetky jazykové úrovne učiacich sa,
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.
V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacie aktivity:

1. Veľkonočné A alebo B?
2. Nájdi rozdiely
3. Veľkonočná zhoda (online hra)

Slovná zásoba s gramatikou:

4. Veľkonočný slovník
5. Veľkonočné dostihy (online hra)
6. Veľkonočný košík

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

7. Unikátne veľkonočné vajíčka (online kvíz)

Čítanie s porozumením:

8. Veľká noc na Slovensku deň po dni (1, 2)
9. Veľkonočné tradície vo svete

Ústny jazykový prejav:

10. Veľkonočný pondelok na Slovensku (1, 2)

Písomný jazykový prejav:

11. Veľkonočný pozdrav
12. Veľkonočné pátranie (1, 2, 3, 4)
13. Veľká noc všetkými zmyslami

15 (+4) podnetných aktivít

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Ocenili by ste, keby ste čas strávený na prípravu na vyučovanie nielen pred sviatkami ako MDŽ alebo Deň matiek mohli využiť na čokoľvek iné? Nebolo by skvelé mať k dispozícii množstvo podnetných pracovných listov, ktoré by ste využili nielen počas jednej vyučovacej hodiny, ale na viacerých lekciách? A to všetko navyše za zlomok času.
Balíček obsahuje 19 podnetných aktivít a 14 lexikálnych kariet, ktoré využijete nielen počas sviatkov ako Medzinárodný deň žien alebo Deň matiek, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému žena, jej význam a postavenie v spoločnosti i v rodine, rodové stereotypy a medziľudské vzťahy.
Aktivity sú určené pre:
»  všetky jazykové úrovne učiacich sa,
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj počúvania (a sledovania) autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.
V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

15 (+4)

Zahrievacie aktivity:

1. Kto je to?
2. Pri príležitosti …
3. Minikomiks

Slovná zásoba:

4. Lexikón ženy a matky (1) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1
5. Lexikón ženy a matky (2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Počúvanie (a sledovanie) s porozumením:

6. Videoanketa (1)
7. Videoanketa (2)

Ústny jazykový prejav:

8. Čo vieme o … (1, 2)
9. Citáty slávnych žien
10. “Prvé” slovenské ženy + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 3
11. Ach, tie stereotypy … + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 4
12. Za alebo proti?

Písomný jazykový prejav:

13. Keby som bol/a … (1, 2)
14. Žena môjho života
15. Inšpiratívna žena

14 lexikálnych kariet

14 (+2) podnetných aktivít

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Ako by ste sa cítili, keby ste čas strávený na prípravu na vyučovanie nielen pred sviatkom sv. Valentína mohli využiť na čokoľvek iné? Nebolo by skvelé mať k dispozícii množstvo podnetných pracovných listov za zlomok času? Užite si nielen sviatok sv. Valentína, ale aj svoj voľný čas naplno a už ho viac netrávte prípravami na vyučovanie.
Balíček obsahuje 16 podnetných aktivít a 23 lexikálnych kariet s ľúbostnou tematikou, ktoré využijete nielen počas sviatku sv. Valentína, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému láska alebo medziľudské vzťahy.
Aktivity sú určené pre:
»  všetky jazykové úrovne učiacich sa,
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  naštartovanie lekcií, ako aj pre dlhšie konverzačné hodiny,
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  rozširovanie slovnej zásoby a jej upevňovanie, pre nácvik čítania s porozumením, ako aj rozvoj ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  spestrenie lekcií slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.
V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný návod, ako postupovať, navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacie aktivity:

1. Valentínske A/B/C/D/E
2. Niečo tam chýba
3. Titulná fotografia
4. Minikomiks

Slovná zásoba:

5. Lexikón lásky (1a, 1b)
6. Lexikón lásky (2)
7. Lexikón lásky (3) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1

Čítanie s porozumením:

8. Valentín na Slovensku (1, 2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Ústny jazykový prejav:

9. Vyznanie lásky po …
10. V horúcom kresle
11. Citáty slávnych

Písomný jazykový prejav:

12. Valentínske haiku
13. Romantický/-á/-é (1, 2, 3)
14. Valentínsky dotazník

23 lexikálnych kariet

Nákupný košík
Scroll to Top
favicon

Odber noviniek!

Prihláste sa na odber noviniek, exkluzívneho obsahu a videokurzov slovenčiny!

Prípadne sa môžete aj registrovať!


Chceli by ste dostávať novinky a informácie ako: