Courses

Letné aktivity A2-B1

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Chceli by ste šetriť čas na prípravu na vyučovanie a užiť si svoje lekcie slovenčiny ako druhého alebo cudzieho jazyka s letnou tematikou prostredníctvom tvorivých a autentických materiálov? Ak áno, tak práve pre vás je balíček letných aktivít, ktoré stačí vytlačiť a zábavná lekcia slovenčiny je na svete.
Balíček obsahuje 8 pracovných listov s tematikou leta a letných aktivít. Spolu 11 strán.
Aktivity sú určené pre:
»  začiatočníkovmierne pokročilých (jazyková úroveň A2 – B1 podľa SERR),
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  všetky formy výučby (prezenčnú aj online),
»  lekciu v rozsahu 90 min.,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.
V balíčku nájdete podnetné aktivity na rozvoj všetkých jazykových zručností a komunikatívnych kompetencií. Ku každej z nich máte jasné metodické pokyny, ako postupovať. Navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z mojej lektorskej praxe, ako možno aktivity modifikovať alebo s nimi ďalej na vyučovaní pracovať. Samozrejme, k jednotlivým aktivitám môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacia aktivita:

1. Jedno alebo druhé?

Čítanie s porozumením:

2. Kde dovolenkujú Slováci (1,2) (autentický text)

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

3. Čučoriedky z lesa (autentické video)
4. Transkripcia (Čučoriedky z lesa)

Gramatika:

5. Čučoriedkový koláč (autentický text zameraný na precvičovanie genitívu a imperatívu)

Ústny jazykový prejav:

6. Letné aktivity

Písomný jazykový prejav:

7. Tipy na ideálnu dovolenku
8. Tipy na ideálne prázdniny

 

Letné aktivity B1-B2

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Koniec akademického či školského roka sa pomaly blíži a vás čakajú lekcie slovenčiny s letnou tematikou. Avšak aj vám už v tomto období dochádzajú sily a najmä kreativita? Potrebujete inšpiráciu vo forme podnetných aktivít, ktoré by ste využili v rozsahu dvoch štandardných vyučovacích hodín? Alebo by ste chceli na vyučovaní pracovať s autentickými textami a neviete ako na to? Tak práve pre vás je balíček letných aktivít, ktoré stačí otvoriť alebo vytlačiť a pútavá lekcia slovenčiny je hotová.
Balíček obsahuje 6 pracovných listov s tematikou leta a letného osvieženia. Spolu 9 strán.
Aktivity sú určené pre:
»  mierne a stredne pokročilých (jazyková úroveň B1 – B2 podľa SERR),
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  lekciu v rozsahu 90 min. alebo dve štandardné lekcie v rozsahu 2 x 45 min.,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.
V balíčku nájdete podnetné aktivity na rozvoj všetkých jazykových zručností a komunikatívnych kompetencií. Ku každej z nich máte jasné metodické pokyny, ako postupovať. Navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z mojej lektorskej praxe, ako možno aktivity modifikovať alebo s nimi ďalej na vyučovaní pracovať. Samozrejme, k jednotlivým aktivitám môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacia aktivita:

1. Päť zmyslov leta

Čítanie s porozumením:

2. Ako vznikol nanuk (autentický text)

Gramatika:

3. Ako si vyrobiť zmrzlinu (autentický text)

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

4. Plte na Dunajci (autentické video)
5. Transkripcia (Plte na Dunajci)

Ústny jazykový prejav:

6. Za alebo proti

Písomný jazykový prejav:

7. Letný zoznam prianí

 

Veľkonočný balíček podnetných aktivít

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Chceli by ste mať postarané o veľkonočné lekcie, aby ste sa vo voľnom čase mohli venovať prípravám na Veľkú noc vo svojej domácnosti? Nebolo by skvelé mať k dispozícii množstvo podnetných aktivít, ktoré by ste využili nielen počas jednej vyučovacej hodiny, ale aj na viacerých lekciách? A to všetko ideálne za zlomok času.
Balíček obsahuje 13 podnetných aktivít a 18 lexikálnych kariet s tematikou Veľkej noci.
Aktivity sú určené pre:
»  všetky jazykové úrovne učiacich sa,
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.
V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacie aktivity:

1. Veľkonočné A alebo B?
2. Nájdi rozdiely
3. Veľkonočná zhoda (online hra)

Slovná zásoba s gramatikou:

4. Veľkonočný slovník
5. Veľkonočné dostihy (online hra)
6. Veľkonočný košík

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

7. Unikátne veľkonočné vajíčka (online kvíz)

Čítanie s porozumením:

8. Veľká noc na Slovensku deň po dni (1, 2)
9. Veľkonočné tradície vo svete

Ústny jazykový prejav:

10. Veľkonočný pondelok na Slovensku (1, 2)

Písomný jazykový prejav:

11. Veľkonočný pozdrav
12. Veľkonočné pátranie (1, 2, 3, 4)
13. Veľká noc všetkými zmyslami

15 (+4) podnetných aktivít

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Ocenili by ste, keby ste čas strávený na prípravu na vyučovanie nielen pred sviatkami ako MDŽ alebo Deň matiek mohli využiť na čokoľvek iné? Nebolo by skvelé mať k dispozícii množstvo podnetných pracovných listov, ktoré by ste využili nielen počas jednej vyučovacej hodiny, ale na viacerých lekciách? A to všetko navyše za zlomok času.
Balíček obsahuje 19 podnetných aktivít a 14 lexikálnych kariet, ktoré využijete nielen počas sviatkov ako Medzinárodný deň žien alebo Deň matiek, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému žena, jej význam a postavenie v spoločnosti i v rodine, rodové stereotypy a medziľudské vzťahy.
Aktivity sú určené pre:
»  všetky jazykové úrovne učiacich sa,
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj počúvania (a sledovania) autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.
V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

15 (+4)

Zahrievacie aktivity:

1. Kto je to?
2. Pri príležitosti …
3. Minikomiks

Slovná zásoba:

4. Lexikón ženy a matky (1) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1
5. Lexikón ženy a matky (2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Počúvanie (a sledovanie) s porozumením:

6. Videoanketa (1)
7. Videoanketa (2)

Ústny jazykový prejav:

8. Čo vieme o … (1, 2)
9. Citáty slávnych žien
10. “Prvé” slovenské ženy + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 3
11. Ach, tie stereotypy … + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 4
12. Za alebo proti?

Písomný jazykový prejav:

13. Keby som bol/a … (1, 2)
14. Žena môjho života
15. Inšpiratívna žena

14 lexikálnych kariet

14 (+2) podnetných aktivít

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Ako by ste sa cítili, keby ste čas strávený na prípravu na vyučovanie nielen pred sviatkom sv. Valentína mohli využiť na čokoľvek iné? Nebolo by skvelé mať k dispozícii množstvo podnetných pracovných listov za zlomok času? Užite si nielen sviatok sv. Valentína, ale aj svoj voľný čas naplno a už ho viac netrávte prípravami na vyučovanie.
Balíček obsahuje 16 podnetných aktivít a 23 lexikálnych kariet s ľúbostnou tematikou, ktoré využijete nielen počas sviatku sv. Valentína, ale aj na ktorejkoľvek lekcii počas celého roka na tému láska alebo medziľudské vzťahy.
Aktivity sú určené pre:
»  všetky jazykové úrovne učiacich sa,
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  naštartovanie lekcií, ako aj pre dlhšie konverzačné hodiny,
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  rozširovanie slovnej zásoby a jej upevňovanie, pre nácvik čítania s porozumením, ako aj rozvoj ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  spestrenie lekcií slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.
V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný návod, ako postupovať, navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacie aktivity:

1. Valentínske A/B/C/D/E
2. Niečo tam chýba
3. Titulná fotografia
4. Minikomiks

Slovná zásoba:

5. Lexikón lásky (1a, 1b)
6. Lexikón lásky (2)
7. Lexikón lásky (3) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 1

Čítanie s porozumením:

8. Valentín na Slovensku (1, 2) + BONUSOVÁ AKTIVITA č. 2

Ústny jazykový prejav:

9. Vyznanie lásky po …
10. V horúcom kresle
11. Citáty slávnych

Písomný jazykový prejav:

12. Valentínske haiku
13. Romantický/-á/-é (1, 2, 3)
14. Valentínsky dotazník

23 lexikálnych kariet

Voľný čas

Tento kurz nemáte zakúpený.


Máte problém porozumieť reálnej slovenčine? Cítite sa pri bežnej konverzácii na tému voľný čas a hobby neisto? Poznáte formy “rád” a “rada”, ale dlho premýšľate nad tým, ako ich správne použiť vo vete? Neviete, aký je rozdiel medzi formami “radi” a “rady”? Ak sa to chcete naučiť , tento videokurz je určený práve pre vás. 

 

Je tento videokurz pre mňa? Koľko času mi zaberie?

 • Primárne je určený pre jazykovú úroveň A1 – A2, ale v rámci opakovania je vhodný aj pre úroveň B1.
 • Trvanie kurzu: minimálne 60 min.

Čo budem vedieť po absolvovaní videokurzu? 

 • Lepšie porozumiem rodeným hovoriacim zo Slovenska (rôzneho veku a pohlavia).
 • Naučím sa nové slovíčka na tému: voľný čas a hobby.
 • S väčšou istotou sa dohovorím v bežnej komunikácii na tému: voľný čas a hobby.
 • Naučím sa, ako hovoriť o obľúbených, ale aj neobľúbených aktivitách.
 • Naučím sa, kedy v slovenčine používame slovíčka: rád, rada, rado, radi a rady.
 • Budem vedieť, aký je rozdiel medzi formami radi a rady.
 • Naučím sa tvoriť podstatné mená zo slovies.

Čo je vo videokurze k dispozícii?

 • 2 situačné videá s rodenými hovoriacimi (so slovenskými titulkami),
 • 2 transkripcie (v PDF formáte) s vysvetlením neznámych slov,
 • 24 lexikálnych kariet (v PDF formáte),
 • 3 gramatické videá v rozsahu 19 min. (s jednoduchým, prehľadným a systémovým vysvetlením gramatiky),
 • 3 gramatické karty (s prehľadnými tabuľkami a príkladmi),
 • 9 kvízov (počúvanie s porozumením (2), lexika/slovná zásoba (2) a gramatika (4)),
 • 1 finálny kvíz,
 • 1 pracovný list s kľúčom (v PDF formáte, ktorý si môžete stiahnuť).

+ 2 BONUSY

 • BONUS 1: certifikát o absolvovaní videokurzu,
 • BONUS 2: neobmedzený prístup k videokurzu.

+ 2 EXTRA BONUSY

 • BONUS 3: podpora vo VIP skupine na Facebooku, (kde sa môžete 24/7 pýtať na čokoľvek, čo vám vo videokurze nebolo jasné),
 • BONUS 4: ZADARMO 30-minútová online konverzácia na tému videokurzu, ktorá je bežne v hodnote 17 EUR (v prípade záujmu si po absolvovaní videokurzu môžete dohodnúť termín na info@ucimesaslovencinu.sk).

Typické slovenské raňajky

Tento kurz nemáte zakúpený.


Máte problém porozumieť autentickej slovenčine? Chcete bližšie spoznať slovenskú kuchyňu? Neviete, či povedať “mlieko” alebo “mliekom”, “cukor” alebo “cukrom”, keď si objednávate kávu? Poznáte formy inštrumentálu, ale každú chvíľu premýšľate nad tým, kedy ho máte použiť? Ak sa chcete v tom všetkom zlepšiť, tento videokurz je určený práve pre vás. 

 

Je tento videokurz pre mňa? Koľko času mi zaberie?

 • Primárne je určený pre jazykovú úroveň: A1 – A2, ale v rámci opakovania je vhodný aj pre úroveň B1.
 • Trvanie kurzu: minimálne 60 min.

Čo budem vedieť po absolvovaní videokurzu? 

 • Lepšie porozumiem rodeným hovoriacim zo Slovenska (rôzneho veku a pohlavia).
 • Bližšie spoznám slovenskú kuchyňu a naučím sa nové slovíčka na túto tému.
 • Zlepším sa v čítaní s porozumením na danú tému.
 • Naučím sa správne tvoriť inštrumentál.
 • Naučím sa s väčšou istotou používať formy inštrumentálu v bežnej komunikácii.
 • Budem mať väčšie sebavedomie a odvahu hovoriť po slovensky.

Čo je vo videokurze k dispozícii?

  • 1 situačné video s rodenými hovoriacimi (so slovenskými titulkami),
  • 1 transkripcia (v PDF formáte),
  • 1 tematický slovník (v PDF formáte),
  • 1 text na čítanie s porozumením (v PNG formáte),
  • 3 gramatické videá v rozsahu 26 min. (s jednoduchým, prehľadným a systémovým vysvetlením gramatiky),
  • 3 gramatické karty (s prehľadnými tabuľkami a príkladmi),
  • 9 kvízov (počúvanie s porozumením (2), čítanie s porozumením (1), lexika/slovná zásoba (2) a gramatika (4)),
  • 1 finálny kvíz,
  • 1 pracovný list s kľúčom (v PDF formáte, ktorý si môžete stiahnuť).

+ 2 BONUSY

 • BONUS 1: certifikát o absolvovaní videokurzu,
 • BONUS 2: neobmedzený prístup k videokurzu.

+ 2 EXTRA BONUSY

 • BONUS 3: podpora vo VIP skupine na Facebooku, (kde sa môžete 24/7 pýtať na čokoľvek, čo vám vo videokurze nebolo jasné),
 • BONUS 4: ZADARMO 30-minútová online konverzácia na tému videokurzu bežne v hodnote 17 EUR (v prípade záujmu si po absolvovaní videokurzu môžete dohodnúť termín na info@ucimesaslovencinu.sk).

Denný harmonogram

Tento kurz nemáte zakúpený.


Necítite sa pri bežnej komunikácii s rodenými hovoriacimi zo Slovenska komfortne, pretože neviete, kedy použiť napr. “hovoriť”, “hovorí” alebo “hovoria”? Prečo povieme “pracovať”, ale formy slovesa sú “ja pracujem” alebo “oni pracujú”? Neviete dobre časovať slovesá a musíte dlho rozmýšľať, ako sa to povie správne? Ak je toto váš problém, tento videokurz vám s tým pomôže. 

 

Je tento videokurz pre mňa? Koľko času mi zaberie?

 • Primárne je určený pre jazykovú úroveň: A1 – A2, ale v rámci opakovania je vhodný aj pre úroveň B1.
 • Dĺžka kurzu: minimálne 60 min.

Čo budem vedieť po absolvovaní videokurzu? 

 • Lepšie porozumiem rodeným hovoriacim zo Slovenska (rôzneho veku a pohlavia).
 • Budem s väčším sebavedomím a odvahou komunikovať na bežné témy zo života.
 • Naučím sa správne používať slovesá v každodennej komunikácii.
 • Naučím sa slovíčka na tému: harmonogram dňa, týždňa a víkendu.
 • Lepšie spoznám slovenskú kultúru a mentalitu.

Čo je vo videokurze k dispozícii?

 • 2 situačné videá s rodenými hovoriacimi (so slovenskými titulkami),
 • 2 transkripcie (v PDF formáte),
 • 2 tematické slovníky (v PDF formáte),
 • 10 tematických lexikálnych kariet (v PNG formáte),
 • 5 gramatických videí v rozsahu 31 min. (s jednoduchým a systémovým vysvetlením gramatiky),
 • 6 gramatických kariet (s prehľadnými tabuľkami a príkladmi),
 • 11 kvízov (počúvanie s porozumením (3), lexika/slovná zásoba (3) a gramatika (5)),
 • 1 finálny kvíz,
 • 1 pracovný list s kľúčom (v PDF formáte, ktorý si môžete stiahnuť).

+ 2 BONUSY

 • BONUS 1: certifikát o absolvovaní videokurzu,
 • BONUS 2: neobmedzený prístup k videokurzu.

+ 2 EXTRA BONUSY

 • BONUS 3: podpora vo VIP skupine na Facebooku, (kde sa môžete 24/7 pýtať na čokoľvek, čo vám vo videokurze nebolo jasné),
 • BONUS 4: ZADARMO 30-minútová online konverzácia na tému videokurzu, ktorá je bežne v hodnote 17 EUR (v prípade záujmu si po absolvovaní videokurzu môžete dohodnúť termín na info@ucimesaslovencinu.sk).

Jesenné aktivity

Tento kurz nemáte zakúpený.


Nerozumiete dobre autentickej slovenčine? Máte strach hovoriť po slovensky, pretože nepoznáte dobre slovenskú gramatiku? Neviete, kedy povedať “káva” a kedy “kávu“? Nie ste si istí, či do vety patrí “noví kolegovia” alebo “nových kolegov”? Poznáte formy akuzatívu, ale každú chvíľu premýšľate nad tým, kedy ho máte použiť? Cítite sa preto často v bežnej komunikácii ako outsider? Ak áno, tento videokurz vám s tým pomôže.   

 

Je tento videokurz pre mňa? Koľko času mi zaberie?

 • Primárne je určený pre jazykovú úroveň: A1 – A2, ale v rámci opakovania je vhodný aj pre úroveň B1.
 • Dĺžka kurzu: približne 60 min.

Čo budem vedieť po absolvovaní videokurzu? 

 • Lepšie porozumiem rodeným hovoriacim zo Slovenska (rôzneho veku a pohlavia).
 • Budem sa v každodennej komunikácii cítiť komfortnejšie.
 • Budem s väčšou istotou komunikovať na tému: jeseň a jesenné aktivity.
 • Naučím sa používať akuzatív v bežnej komunikácii.
 • Lepšie spoznám slovenskú kultúru a mentalitu.

Čo je vo videokurze k dispozícii?

 • 2 situačné videá s rodenými hovoriacimi (so slovenskými titulkami),
 • 2 transkripcie (v PDF formáte),
 • 2 tematické slovníky (v PDF formáte),
 • 11 tematických lexikálnych kariet (v PNG formáte),
 • 3 gramatické videá v rozsahu 17 min. (s jednoduchým a systémovým vysvetlením gramatiky),
 • 3 gramatické karty (s prehľadnými tabuľkami a príkladmi),
 • 8 kvízov (počúvanie s porozumením (3), lexika/slovná zásoba (2) a gramatika(3)),
 • 1 finálny kvíz,
 • 1 pracovný list s kľúčom (v PDF formáte, ktorý si môžete stiahnuť).

+ 2 BONUSY

 • BONUS 1: certifikát o absolvovaní videokurzu,
 • BONUS 2: neobmedzený prístup k videokurzu. 

+ 2 EXTRA BONUSY

 • BONUS 3: podpora vo VIP skupine na Facebooku, (kde sa môžete 24/7 pýtať na čokoľvek, čo vám vo videokurze nebolo jasné),
 • BONUS 4: ZADARMO 30-minútová online konverzácia na tému videokurzu, ktorá je bežne v hodnote 17 EUR (v prípade záujmu si po absolvovaní videokurzu môžete dohodnúť termín na info@ucimesaslovencinu.sk).

Máme doma pacienta

Tento kurz nemáte zakúpený.


Predstavte si, že ste chorí. Musíte ísť k slovenskému lekárovi, ktorý nehovorí po anglicky. Máte strach, že nebudete vedieť povedať, aký máte problém? Alebo sa bojíte, že mu nebudete dobre rozumieť? Ako by ste sa však cítili, keby ste sa s ním vedeli dohovoriť po slovensky? Neviete, ako na to? Mám pre vás riešenie – tento videokurz.

 

Je tento videokurz pre mňa? Koľko času mi zaberie?

 • Primárne je určený pre jazykovú úroveň: A1 – A2, ale v rámci opakovania je vhodný aj pre úroveň B1.
 • Dĺžka kurzu: minimálne 45 min.

Čo budem vedieť po absolvovaní videokurzu?

 • Lepšie porozumiem rodeným hovoriacim zo Slovenska.
 • Naučím sa slovíčka na tému: som chorý/chorá.
 • Lepšie porozumiem lekárovi, keď mi povie, čo musím robiť alebo čo nesmiem robiť.
 • Naučím sa používať modálne slovesá (chcieť, smieť, môcť, musieť a vedieť) v bežnej komunikácii.

Čo je vo videokurze k dispozícii?

 • 1 situačné video s rodenými hovoriacimi (so slovenskými titulkami),
 • 1 transkripcia (v PDF formáte),
 • 1 tematický slovník (v PDF formáte),
 • 12 tematických lexikálnych kariet (v PNG formáte),
 • 10-minútové gramatické video (s jednoduchým a systémovým vysvetlením gramatiky),
 • 4 gramatické karty (s prehľadnými tabuľkami a jednoduchými príkladmi),
 • 6 kvízov (počúvanie s porozumením (2), lexika/slovná zásoba (2) a gramatika (2)),
 • 1 finálny kvíz,
 • 1 pracovný list s kľúčom (v PDF formáte, ktorý si môžete stiahnuť).

+ 2 BONUSY

 • BONUS 1: certifikát o absolvovaní videokurzu,
 • BONUS 2: neobmedzený prístup k videokurzu. 

+ 2 EXTRA BONUSY

 • BONUS 3: podpora vo VIP skupine na Facebooku, (kde sa môžete 24/7 pýtať na čokoľvek, čo vám vo videokurze nebolo jasné),
 • BONUS 4: ZADARMO 30-minútová online konverzácia na tému videokurzu, ktorá je bežne v hodnote 17 EUR (v prípade záujmu si po absolvovaní videokurzu môžete dohodnúť termín na info@ucimesaslovencinu.sk).
Nákupný košík
Scroll to Top
favicon

Odber noviniek!

Prihláste sa na odber noviniek, exkluzívneho obsahu a videokurzov slovenčiny!

Prípadne sa môžete aj registrovať!


Chceli by ste dostávať novinky a informácie ako: