Letné aktivity A2-B1

Letné aktivity A2-B1

Current Status
Not Enrolled
Price
8
Get Started

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Chceli by ste šetriť čas na prípravu na vyučovanie a užiť si svoje lekcie slovenčiny ako druhého alebo cudzieho jazyka s letnou tematikou prostredníctvom tvorivých a autentických materiálov? Ak áno, tak práve pre vás je balíček letných aktivít, ktoré stačí vytlačiť a zábavná lekcia slovenčiny je na svete.
Balíček obsahuje 8 pracovných listov s tematikou leta a letných aktivít. Spolu 11 strán.
Aktivity sú určené pre:
»  začiatočníkovmierne pokročilých (jazyková úroveň A2 – B1 podľa SERR),
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  všetky formy výučby (prezenčnú aj online),
»  lekciu v rozsahu 90 min.,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.
V balíčku nájdete podnetné aktivity na rozvoj všetkých jazykových zručností a komunikatívnych kompetencií. Ku každej z nich máte jasné metodické pokyny, ako postupovať. Navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z mojej lektorskej praxe, ako možno aktivity modifikovať alebo s nimi ďalej na vyučovaní pracovať. Samozrejme, k jednotlivým aktivitám môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacia aktivita:

1. Jedno alebo druhé?

Čítanie s porozumením:

2. Kde dovolenkujú Slováci (1,2) (autentický text)

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

3. Čučoriedky z lesa (autentické video)
4. Transkripcia (Čučoriedky z lesa)

Gramatika:

5. Čučoriedkový koláč (autentický text zameraný na precvičovanie genitívu a imperatívu)

Ústny jazykový prejav:

6. Letné aktivity

Písomný jazykový prejav:

7. Tipy na ideálnu dovolenku
8. Tipy na ideálne prázdniny

 

Course Content

Expand All
Scroll to Top