Letné aktivity B1-B2

Letné aktivity B1-B2

Current Status
Not Enrolled
Price
7
Get Started

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Koniec akademického či školského roka sa pomaly blíži a vás čakajú lekcie slovenčiny s letnou tematikou. Avšak aj vám už v tomto období dochádzajú sily a najmä kreativita? Potrebujete inšpiráciu vo forme podnetných aktivít, ktoré by ste využili v rozsahu dvoch štandardných vyučovacích hodín? Alebo by ste chceli na vyučovaní pracovať s autentickými textami a neviete ako na to? Tak práve pre vás je balíček letných aktivít, ktoré stačí otvoriť alebo vytlačiť a pútavá lekcia slovenčiny je hotová.
Balíček obsahuje 6 pracovných listov s tematikou leta a letného osvieženia. Spolu 9 strán.
Aktivity sú určené pre:
»  mierne a stredne pokročilých (jazyková úroveň B1 – B2 podľa SERR),
»  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),
»  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,
»  lekciu v rozsahu 90 min. alebo dve štandardné lekcie v rozsahu 2 x 45 min.,
»  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.
V balíčku nájdete podnetné aktivity na rozvoj všetkých jazykových zručností a komunikatívnych kompetencií. Ku každej z nich máte jasné metodické pokyny, ako postupovať. Navyše je tam aj niekoľko cenných tipov z mojej lektorskej praxe, ako možno aktivity modifikovať alebo s nimi ďalej na vyučovaní pracovať. Samozrejme, k jednotlivým aktivitám môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

Zahrievacia aktivita:

1. Päť zmyslov leta

Čítanie s porozumením:

2. Ako vznikol nanuk (autentický text)

Gramatika:

3. Ako si vyrobiť zmrzlinu (autentický text)

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

4. Plte na Dunajci (autentické video)
5. Transkripcia (Plte na Dunajci)

Ústny jazykový prejav:

6. Za alebo proti

Písomný jazykový prejav:

7. Letný zoznam prianí

 

Course Content

Expand All
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Lesson Content
0% Complete 0/1 Steps
Scroll to Top