Tvorivé letné aktivity

Tvorivé letné aktivity pre deti

Current Status
Not Enrolled
Price
Closed
Get Started

Tento didaktický materiál nemáte zakúpený.


Učíte deti slovenčinu ako druhý alebo cudzí jazyk? Hľadáte inšpiráciu do svojich hodín s letnou tematikou? Ak áno, vyskúšajte tento minibalíček s tvorivými letnými aktivitami pre deti, a navyše úplne ZADARMO.
Balíček obsahuje 2 pracovné listy s letnou tematikou.
Aktivity sú určené pre:
» deti,
» všetky jazykové úrovne,  
»  všetky formy výučby (prezenčnú, ale aj online),
»  rozširovanie slovnej zásoby, rozvoj čítania s porozumením, ako aj nácvik písomného a ústneho jazykového prejavu,
»  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka.

 

Tvorivé čítanie s porozumením:

1. Na pláži

Tvorivé písanie:

2. Prázdninový akrostich

 

Course Content

Expand All
Scroll to Top