Zabodujte u svojich študentov. Ušetrite čas univerzálnou jazykovou hrou, ktorú si vaši študenti zamilujú.

Rozohrajte svoje lekcie slovenčiny počas jesene, a to nielen v online výučbe, ale aj na prezenčnom vyučovaní.

12,00 €

Jesenná konverzačná hra

Interaktívna online hra s tematikou jesene, ktorá je využiteľná nielen v online prostredí, ale aj v prezenčnej výučbe. K hre je k dispozícii aj metodická príručka (4 strany).

5/5

Hra mi veľmi pomohla, pretože mojou silnou stránkou ako učiteľky je zrozumiteľné a logické vysvetlenie gramatiky, a potom zanietené konverzácie s pokročilými. Mávam však problém rozvíjať konverzačné schopnosti u žiakov nižších úrovní. Sú to práve takéto hry, ktoré mi v tom veľmi pomáhajú. Ďakujem za perfektný materiál aj za metodické pokyny! Ako najlepšou sa ukázala byť rada, nech si študent skúsi tipnúť, aká bude moja odpoveď – bavilo ho to a zároveň rozprával dvakrát viac 🙂

Učíme (sa) slovenčinu

Daniela

učiteľka slovenčiny

5/5

Tento šk. rok učím aj na I. stupni, u štvrtákov a práve v októbri máme tému Jeseň. Bolo to perfektné ukončenie a zhrnutie tematického celku a komunikačnej témy. Deti boli nadšené, počas hry komunikovali medzi sebou po slovensky a všetkému rozumeli 🙂 áno, na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským 🙂 perfektná hra, perfektné otázky, pre mňa, pre nás výborne načasované 🙂 Ďakujeme Lenka 🙂

Izabela

Izabela Pfliegelová

učiteľka slovenčiny na základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Jesenná obrázková aktivitaa

Jesenná obrázková aktivita

Originálna konverzačná aktivita s jesennými obrázkami
pre všetky jazykové úrovne.

Aktivity sú určené pre:

✅  lekcie slovenčiny ako druhého a cudzieho jazyka,

✅  všetky jazykové úrovne (jazyková úroveň A1.2 – C1 podľa SERR),

✅  všetky vekové kategórie učiacich sa (deti, aj dospelí),

✅  primárne do online výučby, ale aj do prezenčného vyučovania,

✅  lekciu v rozsahu 45 – 60 min.,

✅  rozširovanie slovnej zásoby, rozvoj čítania s porozumením, ako aj nácvik ústneho jazykového prejavu a správnej výslovnosti.

5/5

Túto hru by som jednoznačne odporučila všetkým lektorom z dôvodu, že že je super názorná, jednotlivé otázky sú aj obrázkami poprepájané, z ktorých sa dá veľmi pekne pochopiť obsah. Výhodou je, že má online verziu a aj verziu na vytlačenie.

Učíme (sa) slovenčinu

Renáta

učiteľka slovenčiny I. stupňa

V balíčku nájdete:

Jesennú konverzačnú hru

➡️ v interaktívnej online podobe

➡️ herný plán a pravidlá hry do prezenčnej formy výučby na vytlačenie

Metodickú príručku k hre

➡️ s detailným opisom všetkých aktivít (pred prácou s hrou, počas hry a po práci s hrou) v rozsahu 4 strán

Bonus

✨ úniková online hra Jesenný zber

Scroll to Top