Na stiahnutie

Tu si môžete stiahnuť všetky materiály v PDF formáte.

Pracovné listy

UPOZORNENIE: Produkt (vrátane všetkých materiálov) je zakázané ďalej predávať, prenajímať, požičiavať, poskytovať naň sublicencie inej osobe, či už na celok alebo na akúkoľvek jeho časť. Berte, prosím, na vedomie, že tento materiál je výhradne určený pre vaše lektorské potreby. Vaši žiaci/študenti s ním môžu pracovať či už v domácom alebo školskom prostredí, avšak pri dodržaní všetkých autorských zásad.
Scroll to Top