Ústny jazykový prejav Copy

Na precvičovanie konverzácie je k dispozícii jeden pracovný list s podnetnou obrázkovou aktivitou.

Scroll to Top