Letný rodinný prieskum Copy

Pred sledovaním videa by si mali žiaci/študenti pozorne prečítať jednotlivé úlohy, aby vedeli, na čo sa majú počas sledovania sústrediť. V pracovnom liste sa nachádzajú tak úlohy zamerané na otvorené, ako aj zatvorené otázky. Ideálne je, ak zvládnu vyplniť všetky úlohy po dvoch sledovaniach videa. Ak však potrebujú, pustite im ho aj po tretíkrát. Vo videu sa stretnú s hovoriacimi rôzneho pohlavia a veku, čo je mimoriadne dôležité pre nácvik počúvania s porozumením v reálnych komunikačných situáciách.
SPRÁVNE ODPOVEDE:
I. To je – Leonko, Timi, Lenka, Ján, Helena, Štefan
II. 1. všetci, 2. Leonko, 3. Timi, 4. Leonko a Timi, 5. Timi, 6. Timi, Lenka a Štefan, 7. Lenka a Helena, 8. Lenka, 9. Ján, 10. Lenka a Štefan
TIP: Aj tento autentický materiál berte ako zaujímavý podnet na diskusiu. Môžete so svojimi žiakmi/študentmi diskutovať o tom, či je leto ich obľúbené ročné obdobie a prečo? Pokojne tým rovno nadviažte na pracovný list, ktorý sa týka rozvoja písomného jazykového prejavu. Text na obdobnú tému môžu učiaci sa písať priamo na hodine alebo ho pre krátkosť času zadajte ako domácu úlohu.
EdTechTIP:  Ak si myslíte, že je videomateriál pre vašich žiakov/študentov náročný, pre lepšie porozumenie odporúčam využiť možnosť „zapnúť slovenské titulky“, ktoré sú vo videu k dispozícii. V jeho dolnej časti stačí kliknúť na ikonu Titulky (vyzerá ako klávesnica). V prípade potreby máte v materiáloch Na stiahnutie aj prepis textu. (Keďže ide o autentický materiál, neodporúčam prekladať text slovo za slovom či vetu po vete. Ide totiž o selektívne porozumenie.)

Scroll to Top