Jazyková úroveň A2

Didaktické materiály

VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE!

Všetky pracovné listy je možné neobmedzene sťahovať a zhotovovať ich kópie pre potreby výučby slovenčiny (ako cudzieho jazyka). Ich využitie pre komerčné účely je striktne zakázané. Do pracovných listov nie je možné nijakým spôsobom zasahovať.

Ikona

Veľkonočné zvyky a tradície /A2/ 204.06 KB 36 downloads

Veľká noc, sviatky, zvyky a tradície na Slovensku Deklinácia - všetky pády...
Ikona

Striedanie času /A2/ 195.03 KB 39 downloads

Čas, klíma, deklinácia - akuzatív /TV REPORTÁŽ/ ...
Ikona

V sieti ťa mám (Kristína) /A2/ 336.14 KB 29 downloads

Láska, medziľudské vzťahy Deklinácia - akuzatív, konjugácia - préteritum /PIESEŇ/ ...
Ikona

Novoročné predsavzatia /A2/ 260.21 KB 36 downloads

Nový rok, predsavzatia Deklinácia - genitív /TV SPRÁVA/ ...
Scroll to Top