Jazyková úroveň A2

Didaktické materiály

VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE!

Všetky pracovné listy je možné neobmedzene sťahovať a zhotovovať ich kópie pre potreby výučby slovenčiny (ako cudzieho jazyka). Ich využitie pre komerčné účely je striktne zakázané. Do pracovných listov nie je možné nijakým spôsobom zasahovať.

Ikona

Vynášanie Moreny /A2/ 201.82 KB 13 downloads

Jar, zvyky a tradície na Slovensku, deklinácia - inštrumentál /TV REPORTÁŽ/ ...
Ikona

V sieti ťa mám (Kristína) /A2/ 336.14 KB 17 downloads

Láska, medziľudské vzťahy Deklinácia - akuzatív, konjugácia - préteritum /PIESEŇ/ ...
Ikona

Novoročné predsavzatia /A2/ 260.21 KB 25 downloads

Nový rok, predsavzatia Deklinácia - genitív /TV SPRÁVA/ ...
Scroll to Top