Jazyková úroveň A2

Didaktické materiály

VEZMITE, PROSÍM, NA VEDOMIE!

Všetky pracovné listy je možné neobmedzene sťahovať a zhotovovať ich kópie pre potreby výučby slovenčiny (ako cudzieho jazyka). Ich využitie pre komerčné účely je striktne zakázané. Do pracovných listov nie je možné nijakým spôsobom zasahovať.

Ikona

V sieti ťa mám (Kristína) /A2/ 336.14 KB 3 downloads

Láska, medziľudské vzťahy Deklinácia - akuzatív, konjugácia - préteritum /PIESEŇ/ ...
Ikona

Novoročné predsavzatia /A2/ 260.21 KB 5 downloads

Nový rok, predsavzatia Deklinácia - genitív /TV SPRÁVA/ ...
Scroll to Top