Chceli by ste mať postarané o zaujímavé veľkonočné lekcie pre všetky jazykové úrovne (A1 - B2), aby ste sa vo voľnom čase mohli venovať prípravám na Veľkú noc vo svojej domácnosti? Ak áno, tento balíček je pre vás ideálnou voľbou.

16,00

Balíček obsahuje 13 podnetných aktivít a 18 lexikálnych kariet s tematikou Veľkej noci.

5/5

Veľkonočný balíček bol perfektný 🙂 S mojimi žiakmi sme počúvali, čítali, hľadali informácie na internete 🙂 Aj sme košíky vyrábali 😉 Aktivity boli parádne, zaujímavé, krásne vypracované. Pracovné listy sú bombastické 🙂 Pre deti sa veľmi páčila aktivita, kde mali priraďovať jednotlivé veľkonočné zvyky ku krajinám. Cením si a som rada, že som tu našla úlohy aj na gramatiku, čítanie a počúvanie 🙂 Moji žiaci už vopred vedeli, že sú to PL od Lenky 😉 “Tak to budú určite dobré” – hovorili 🙂 A naozaj aj boli 🙂 tešíme sa na ďalšie témy, aktivity, kvízy a samozrejme na autentické videá s úlohami 😉

Izabela

Izabela Pfliegelová

Učiteľka slovenčiny na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

5/5

Veľkonočný balíček bol naozaj darčekom pre mňa i pre mojich študentov. Cieľová skupina sú talianski študenti, ktorí sa nesmierne na týchto aktivitách zabavili, ale čo je najdôležitejšie, obohatili si svoju slovnú zásobu a zopakovali si viacero gramatických javov. Musím sa priznať, že ja som si konečne mohla naplno vychutnať „(pred) veľkonočnú“ atmosféru a trochu si aj oddýchnuť. Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie didaktické materiály.

zuzana nemcikova

Zuzana Nemčíková

Lektorka slovenského jazyka a kultúry na rímskej univerzite Sapienza

Aktivity sú určené pre:

všetky jazykové úrovne učiacich sa,

✅  všetky vekové kategórie učiacich sa (pre deti, aj dospelých),

✅  naštartovanie lekcií, ako aj spestrenie dlhších konverzačných hodín,

✅  online lekcie, ale aj prezenčnú výučbu,

✅  rozširovanie slovnej zásoby, upevňovanie gramatiky, rozvoj čítania a počúvania autentického textu s porozumením, ako aj nácvik ústneho a písomného jazykového prejavu,

✅  lekcie slovenčiny nielen ako druhého/cudzieho jazyka, ale aj ako materinského jazyka.

V balíčku nájdete rozličné aktivity. Ku každej z nich máte presný a jasný návod, ako postupovať, navyše je tam aj množstvo cenných tipov z praxe. K jednotlivým aktivitám však môžete pristupovať aj vlastným štýlom. Je to len a len na vás.

V balíčku nájdete
tieto aktivity:

Zahrievacie aktivity:

1. Veľkonočné A alebo B?
2. Nájdi rozdiely
3. Veľkonočná zhoda (online hra)

Slovná zásoba s gramatikou:

4. Veľkonočný slovník
5. Veľkonočné dostihy (online hra)
6. Veľkonočný košík

Počúvanie a sledovanie s porozumením:

7. Unikátne veľkonočné vajíčka (online kvíz)

Čítanie s porozumením:

8. Veľká noc na Slovensku deň po dni (1, 2)
9. Veľkonočné tradície vo svete

Ústny jazykový prejav:

10. Veľkonočný pondelok na Slovensku (1, 2)

Písomný jazykový prejav:

11. Veľkonočný pozdrav
12. Veľkonočné pátranie (1, 2, 3, 4)
13. Veľká noc všetkými zmyslami

5/5

Ďakujem za podnetný didaktický materiál k Veľkej noci. Materiál som využila pri výučbe dospelých aj detí. Každá aktivita mala svoje čaro, hodina tak bola veľmi dynamická. Deti najviac zaujali dve aktivity, a to ako si vytvoriť veľkonočný košíček a napísanie pohľadnice. Dospelých najviac zaujalo tvorenie dialógov v komikse. Želám Vám krásne Veľkonočné sviatky a teším sa na ďalšie materiály.

Miriam Pavlovicova

Miriam Pavlovičová

Lektorka slovenského jazyka, INALCO v Paríži a víkendová škola Margarétka v Paríži

5/5

Balíček Veľkonočných aktivít nás opäť veľmi potešil.So žiakmi prezencnej i dištančnej výučby sme tentokrát s nadšením hrali všetky veľkonočné online hry a online kvíz: Unikátne veľkonočné vajíčka.Možnosť si hry zahrať viackrát nám umožnil precibriť slová a slovné spojenia z veľkonočnej slovnej zásoby. Ďakujeme ze tieto kreatívne materiály a želáme príjemné prežitie veľkonočných sviatkov.

20210530_06461212

Adriana Cellar

Učiteľka slovenčiny ako druhého jazyka zo Slovak Academy, Chicago, USA

Scroll to Top