UNIKÁTNE VIDEOKURZY

Ide o minikurzy, ktoré sú zamerané na rôzne lexikálne témy a gramatické javy, ako aj na rozvoj komunikačných a sociokultúrnych kompetencií.

(Jednotlivé kurzy budú postupne pribúdať.)

Ako pracovať s týmito inovatívnymi minikurzmi?

Najprv si vyberte:

tému, ktorá vás zaujíma, alebo pri ktorej chcete sebavedomejšie komunikovať po slovensky,

gramatiku, ktorú sa chcete naučiť alebo sa v nej zlepšiť, a potom ju s väčšou istotou používať v bežnej komunikácii.

Jeden minikurz obsahuje niekoľko lekcií a doplnkových materiálov. Pozorne si všetko pozrite a urobte si kvízy.
Využite všetky BONUSY, ako aj EXTRA BONUSY, ktoré vám kurzy ponúkajú.
 • voľný čas

  Voľný čas

  Naučte sa, ako správne hovoriť o svojich obľúbených, ale aj neobľúbených aktivitách.

  rád - rada - radi - rady
 • Typické slovenské raňajky

  Typické slovenské raňajky

  Neviete, či povedať “mlieko” alebo “mliekom”, keď si objednávate kávu? Naučte sa používať inštrumentál.

  inštrumentál
 • Denný harmonogram

  Denný harmonogram

  Neviete, ako hovoriť o svojich aktivitách? Naučte sa správne časovať slovesá.

  verbá
 • Jesenné aktivity

  Jesenné aktivity

  Neviete, kedy povedať “káva” a kedy “kávu”? Naučte sa používať akuzatív tam, kde má byť.

  akuzatív
 • Máme doma pacienta

  Máme doma pacienta

  Naučte sa, ako sa s väčšou istotou dohovoriť u lekára.

  modálne verbá
Nákupný košík
Scroll to Top