láska

  • 14(+2)

    14 (+2) podnetných aktivít

    Balíček 16 podnetných aktivít s tematikou lásky a medziľudských vzťahov, ktoré využijete nielen v online výučbe, ale aj na prezenčnom vyučovaní.

    didaktický materiál
Nákupný košík
Scroll to Top